KREŞ DESTEĞİ


Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kreş desteğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15'i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran da yüzde 50'ye çıkarıldı. Böylelikle çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL'den 1.015 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Kreş desteği nedir?

Kreş yardımı; çalışan annelerin çalışma hayatından kopmaması adına, çocukların kreş masrafları için ayrılan bir ödenektir. Çalışan annelerin faydalanabileceği kreş yardımında, maddi açıdan zorluk çeken ebeveynler öncelikli olacak.

Kreş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kreş desteğine başvuru yapmak isteyen çalışan annelerin önce iş vereni, yoksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekir.

Kreş desteği başvuru şartları Neler?

Kreş desteği alınmadan önce annenin maaş durumu göz önünde bulundurulur. Maaş bakımından uygun olduğu durumda bu destek işveren tarafından sağlanır.
Örneğin bir çalışan anne asgari maaş alıyor ise ve çocuğuna bakmakla mükellef ise(çocuğun velayet durumu annedeyse; baba çalışmıyorsa, çalışıyor ama geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa, çocuğa bakacak bir aile büyüğü yoksa) devlet kadın işinden istifa etmesin diye bu desteği ona sağlıyor. Ancak maaşı 5.000 TL olan, çocuğa bakacak aile büyüğü bulunan, çocuğun babasının maddi geliri masraflarına yetecek düzeyde olan ailelere bu desteğin alınması zorlaşıyor.