ÖZEL VELİBABA SEVGİ TOMURCUKLARI ANAOKULUNDA JİMNASTİK VE BEDEN EĞİTİMİ


 Beden eğitimi ve jimnastik derslerimiz yaş gruplarına uygun çeşitli eğitsel oyunlarla, çocukların severek ve isteyerek katıldığı, okulumuzun eşsiz bahçesinde birçok materyal ve malzemenin kullanıldığı, müzik eşliğinde ritmik dans çalışmalarının yapıldığı, değişik grup ya da bireysel yarışmaların düzenlendiği bir süreç olarak işlenmektedir. Spor büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir. Çocuk açısından spor fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir.

Çocuk, spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir. Beden eğitimi sayesinde çocuklarda kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneğini kazanırlar. Daha sosyal ve dışa dönük bireyler haline gelirler. Amacımız, çocukların belirli bilgi–beceri ve sportif alışkanlıklar kazanmalarını, kendi özelliklerini keşfetmelerini, yaşam için gerekli olan insan ilişkileri, yardımlaşma, bilgi edinme, özgüven, takdir etme gibi olumlu özelliklere sahip olmalarını sağlamaktır.