Erken yaşta yabancı dil eğitimi, dilbilimcilerin ve araştırmacıların da vurguladığı üzere önemli bir süreçtir. Doğru koşullar sağlandığında, uygun materyaller ve eğitim modeli kullanıldığında çocukların yeni bir dile karşı merakları artacak ve hiç şüphesiz öğrenme yolculuklarına pozitif bir deneyim ile başlayacaklardır. 

Hedeflerimiz

- Çocukları “yabancı” değil “yeni” bir dil ile tanıştırmak
- İngilizce ’ye dair pozitif bir tutum geliştirmelerini sağlamak
- Yeni bir dilin kazanımını uzun süreli ve kalıcı kılmak
- Bu süreçte tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını sağlamak 
ve çocuklarımızın aynı zamanda birer dünya insanı olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.